Komsumtionsrevolutionen: bilindustrin

Privatbilismen förändrade människors sätt att leva på flera plan. År 1950 skedde en av fyra persontransporter i Sverige med personbil, och 1965 hade andelen ökat till sju av tio resor. När svensken skulle till jobbet eller handla eller åka på semester tog han allt oftare bilen i stället för buss, tåg eller för den delen cykel, moped eller motorcykel.

Relaterad läsning: Bilindustrin – vinnare på exportmarknaden 1965-1985, Volvo – navet i den svenska bilindustrin

Centralt innehåll:

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Privatekonomi, hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar. (Samhällskunskap 1b, 1a1, 1a2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket land i Europa hade flest personbilar per innevånare 1960?
 2. Varför sjönk antalet personbilar drastiskt under Andra världskriget?
 3. Vilket år antogs ”Vägplan för Sverige”?
 4. Redogör för några samhällsekonomiska förändringar i och med den ökande privatbilismen?
 5. Vem introducerade ”det löpande bandet” som produktionsmetod för biltillverkning?
 6. När passerade Europa USA som den region i världen som producerade flest antal bilar?
 7. Hur stor var Sveriges del av biltillverkningen 1970?

Diskussion

 • Varför tror ni att det var (och fortfarande är) så viktigt för många att skaffa bil?
 • Vi har sett många transportrevolutioner de senaste 200 åren, från de första tågen fram till idag. Hur tror ni att transporterna kommer se om 30 år?

Fördjupning Samhällskunskap

 • I Sverige pågår det en debatt om att flytta över transporter från vägarna till järnvägarna för att minska på de farliga utsläppen. Undersök hur det går med denna vision, har det skett en ökning av transporter på järnväg de senaste 10–15 åren?

Fördjupning Historia

 • Undersök vilka svenska biltillverkare vi har haft genom historien. Idag finns bara två av dessa kvar (Volvo och Koenigsegg). Varför har dessa två överlevt och varför fick de andra lägga ner sin tillverkning?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *