Konkurrensen inom förlagsbranschen

Embryot till den moderna svenska bokmarknaden började skönjas i mitten av 1800-talet då en rad bokförlag startades, i många fall på initiativ av boktryckare eller bokhandlare.

Centralt innehåll

 • Strukturer och ägandeförhållanden inom mediesektorn på såväl nationell som internationell nivå. (Medier, samhälle och kommunikation 1)
 • Analys av nationella och internationella mediestrukturer och pågående förändringar inom dem. Teorier och modeller som behandlar mediernas utveckling och förändring i ett nationellt och internationellt perspektiv. (Medier, samhälle och kommunikation 2)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. (Historia 2a)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna. (Historia 2b – kultur)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år grundades Norstedts?
 2. Vilka olika inriktningar hade Norstedts och Bonniers?
 3. Vad hette de två bolag som Norstedts och Bonniers startade tillsammans?
 4. Vilka var de två viktigaste delarna av bokmarknaden?
 5. Vad gjorde Bonniers med Erik Axel Karlfeldts debutroman?
 6. Vilket år tog Bonniers över Wahlström & Widstrand?
 7. Vilka grundade Natur och Kultur?
 8. Vilket förlag gav ut Pippi Långstrump?
 9. Vad hette arbetarrörelsens största förlag?
 10. Vilket bokförlag ägs idag av Bridgepoint?

Diskussion

 • Varför tror ni att Norstedts och Bonnier startade ett gemensamt bolag för utgivning av läroböcker, vad hade de att vinna på det?
 • Hur tror ni att framtiden för förlagen ser ut?

Fördjupning Medier, samhälle och kommunikation

 • Undersök hur den svenska förlagsbranschen arbetar med att hitta nya digitala alternativ till de tryckta böckerna.

Fördjupning Historia

 • Undersök huvuddragen i den svenska litteraturen under 1800-talet, vilka är de stora författarna, vilka ämnen behandlar deras böcker och så vidare… Fundera sedan vidare på hur förlagsbranschen hjälpte till att sprida litteraturen i landet och vilken effekt detta kan ha fått för läskunnigheten i Sverige?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *