Könsstereotyper inom reklam

Reklambilden med kvinnan och motorn ger en stämning av problemfritt sextiotal, skinande sommarsol och billig bensin. En åskådare kan nästan tro att paret dansar en mjuk skärgårdsvals. En bild från en tid innan diskussioner om könsstereotyper tagit fart.

Centralt innehåll

  • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
  • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
  • Analys av olika mediers räckvidd och genomslagskraft på olika målgrupper.
  • Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade mot en tänkt målgrupp genom användande av socialpsykologiska begrepp, till exempel perception, varseblivning och kognitiv dissonans. (Mediekommunikation – Journalistik, reklam och information 1 och 2)

Fördjupning Marknadsföring / Mediekommunikation

Denna bild ovan är något av ett skolexempel på bipolära motsatsers kraft i reklamen: kvinnligt mot manligt, mjukt mot hårt, ljust vitt mot en mörkt molngrå bakgrund. En bild från en tid innan diskussioner om könsstereotyper tagit fart. Undersök könsstereotyperna inom reklam – hur har dessa sett ut under de senaste 100 åren?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *