Konsumtion, detalj- och utrikeshandel

Konsumtionssektorn är en viktig del av den svenska ekonomin. Under 1990-talet svarade sektorn för omkring 50 procent av Sveriges BNP. Konsumtionens tillväxt hänger samman med den samhällsekonomiska utvecklingen.

Centralt innehåll

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)

Instuderingsfrågor

  1. Ungefär hur stor del av Sveriges BNP stod konsumtionssektorn för på 1990-talet?
  2. Ungefär när började man tillverka skor och kläder på ett industriellt sätt i Sverige?
  3. Hur tillverkades skor och kläder före industrierna?
  4. Varför har den svenska tillverkningen av skor och kläder i princip upphört?
  5. Vilken är den största efterfrågekomponenten i den svenska ekonomin idag?

Diskussion

  • Är det viktigt att behålla tillverkningen av varor inom landet, motivera era svar?

Fördjupning

  • Undersök om det finns det någon annan stor svensk tillverkningsindustri förutom tillverkningen av skor och kläder som flyttat utomlands de senaste 30–40 åren.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *