Konsumtion gjordes till ett nöje och ett tidsfördriv

”Fördelen att köpa i varuhus” heter ett avsnitt i den presentationsbroschyr som NK gav ut i samband med det nya varuhusets öppnande 1915. Där hävdar man att varuhusen ”motsvara moderna människors anspråk”. ”Nutidsmänniskan”, läser vi vidare, ”är en rastlös varelse som högt värderar arbetskraft och tid” och vill göra sina inköp utan onödig ”tidsutdräkt”.

För vidare fördjupning läs även: NK – Sveriges första riktiga varuhus och EPA – ett varuhus för alla

Centralt innehåll:

 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.(Samhällskunskap 1a1)
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad fanns det mer än en rad försäljningsavdelningar?
 2. Hur skyltade man varorna?
 3. Det rådde ”inget köptvång” i varuhuset. Vad var syftet med det?
 4. Varför var restaurangerna inte planerade för att gå med vinst?
 5. Hur beskrev skribenterna varuhuset?

Diskussion

 • Ett av NK:s motton var ”Allt under ett tak”. Diskutera vad detta kan innebära. Vilka exempel på serviceinrättningar finner du i texten?
 • Vad anser du om varuhusets ledning och deras sätt att skapa en miljö för ”nyfikna strövare” och en plats som ”en stad i staden”? 

Fördjupning

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *