Konsumtionsrevolutionen: handeln

Dagligvaruhandelns snabba omvandling under 1950- och 1960-talen hängde intimt samman med det ökade välståndet i Sverige. Den inhemska konsumtionen – av både relativt dyra kapitalvaror och dagligvaror – var således en stark drivkraft bakom dessa branschers och hela den svenska ekonomins expansion.

Relaterad läsning: Nydanare och utmanare inom svensk handel, Handel och kommersialisering, Guppig väg till välkänt mattempel

Centralt innehåll

 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Logistikens roll i företaget.
 • Praktiskt logistik-, lager- och inköpsarbete samt organisering av lager, struktur, utrustning, plockmetoder och arbetsorganisation. (Logistik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Hur såg merparten av butikerna ut i slutet på 1940-talet?
 2. Från vilket land hämtade de svenska butikskedjorna mycket av sin inspiration?
 3. Vad hände med personalkostnaderna när självbetjäningen slog igenom?
 4. Vilket problem löste introduktionen av cellofanplasten?
 5. Vad ersatte mjölkflaskorna?
 6. När och var öppnade den första självbetjäningsbutiken i Sverige?
 7. Vilka fördelar innebar de nya enplanslagren?
 8. När började svenska butiker sälja djupfrysta varor?
 9. När öppnade Sveriges första stormarknad?
 10. På vilket sätt påverkade kommunens stadsplanering den svenska handeln?

Diskussion

 • Vilka fördelar respektive nackdelar tycker ni att det finns med stormarknader i förhållande till specialiserade fackbutiker?
 • Fundera på hur en ”vanlig” matvarubutik är uppbyggd, varför ser den ut som den gör?

Fördjupning Handel

 • I texten beskrivs det hur vi relativt snabbt gick från personlig service till självbetjäning. Idag är dock den personliga servicen i form av delikatessdiskar och liknande på väg tillbaka i de flesta stormarknader. Gör en underökning på ett par av matvarubutikerna i din stad om det går att få personlig service eller om allt är självplock.

Fördjupning logistik

 • Undersök hur de stora matvarukedjornas logistiksystem fungerar idag, var har till exempel ICA sina lager och hur stora är de? Fundera sedan på hur du skulle göra om du valde att starta en kedja av matvarubutiker idag. Var hade du placerat dina lager och varför där?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *