Konsumtionssamhällets barndom

Ekonomisk tillväxt och förändring bygger inte bara på tekniska innovationer och varuproduktion. Även organisatoriska och institutionella förändringar spelar en viktig roll, exempelvis nya sätt att organisera distribution och handel med varor och tjänster.

Relaterad läsning: Sofia Gumaelius – The first lady of the press, Kvinnors företagande

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år startade den moderna postorderhandeln?
 2. Vilket transportsystem var avgörande för utvecklingen av postorderhandeln?
 3. Vilket typ av verksamhet startade Sofia Gumaelius?
 4. Vilket år startade hon ett eget tryckeri?
 5. Vem räknas som en av de viktigaste pionjärerna inom den moderna turismen?
 6. Nämn några faktorer som gjorde henne framgångsrik?
 7. Vilket år utsågs hon till VD för Grand Hotel i Stockholm?
 8. Hur påverkades handeln när varuhusen började byggas?

Diskussion

 • Fundera på hur Internet har förnyat våra köpmönster, ta upp några exempel och diskutera.
 • I många städer är det vanligt att stora köpcentrum byggs en bit utanför staden och hotar de butiker som ligger i stadskärnorna. Vad tycker ni att butiksinnehavarna i städerna ska göra för att få folk att stanna i centrum för sin shopping?

Fördjupning

 • Fördjupningen hör samman med den andra diskussionsfrågan. Gå ut på stan och fråga ett antal butiksinnehavare om hur de arbetar för att behålla kunderna.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *