Kooperatören som vann

Han var en av Sveriges mest karismatiska företagsledare, och många av oss ser hans företagssymbol dagligdags. Men Hakon Swensons engagemang i ICA-rörelsen stannade inte vid ekonomin. Företagandet omfattade för honom hela människan.

Relaterad läsning: Den omöjliga idén bakom ICA. En start-up historiaNydanare och utmanare inom svensk handelKooperation och återbäring

Centralt innehåll

 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vad arbetade Hakon Swensons pappa med?
 2. Hur tänkte Hakon när det kom till att rekrytera chefer?
 3. Vilket år startade Hakon eget företag?
 4. Hur många delägare fick inköpscentralen?
 5. Vilken var ICA:s största konkurrent?
 6. Varför döptes företaget till AB ICA?
 7. Vilket år startade ICA-tidningen?
 8. Vem vann striden mellan ICA och konsumentkooperationen?

Diskussion

 • Varför tror ni att så många som 1200 handlare var intresserade av att bli delägare i Hakonbolaget?

Fördjupning Handel / Historia

 • Gör en undersökning av ICA:s historia, vad är det som gör företaget så framgångsrikt?

Fördjupning Entreprenörskap / Handel

 • Undersök vilka de stora skillnaderna mellan ICA och konsumentkooperationen är.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *