Kreugerkoncernens uppgång och fall

Kreugerkoncernen framstår som ett specialfall bland mellankrigstidens företag. Ivar Kreuger hade under 1910-talet utvecklats från en delägare i ett relativt okänt byggbolag till vd och ägare av Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB). Detta hade skett genom att han lyckats utnyttja de lediga kapitalströmmar som fanns i den svenska ekonomin under första världskriget. Hans entreprenörskap passade bankernas och emissionsbolagens intressen och han fick också deras stöd.

Relaterad läsning: Ivar KreugerStickorna som erövrade världen

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)

Instuderingsfrågor

 1. Vad står förkortningen STAB för?
 2. Hur stor del av världsmarknaden på tändstickor svarade Kreugerkoncernen för i början av 1930-talet?
 3. Vilka svenska banker lånade ut pengar till Kreuger?
 4. Vad gjorde många länder med sin valuta 1924?
 5. I vilket bolag övertog Kreuger aktiemajoriteten 1930?
 6. När bröts uppgången på den amerikanska aktiemarknaden?
 7. När började bankerna säga upp sina lån till Kreuger?
 8. Hur mycket pengar saknades för att betala företagets lån 1932?
 9. Vilken dag hittades Ivar Kreuger död?
 10. Vilken dag begärde Kreuger & Toll sig i konkurs?

Diskussion

 • Ivar Kreuger var en mycket tillbakadragen man och ställde sällan eller aldrig upp på intervjuer. Vilka för- och nackdelar anser ni att det finns med detta?
 • Finns det något företag idag som nästan har världsmonopol på en produkt så som Kreuger hade med tändstickor?

Fördjupning Företagsekonomi

 • Kreugerkraschen ledde till att den svenska kronan försvagades och hotade således den svenska ekonomin. Undersök om något liknande har inträffat fler gånger under 1900-talet.

Fördjupning Internationell ekonomi

 • Under det tidiga 1900-talet var karteller (en kartell är en formell överenskommelse mellan företag med avsikt att sätta den marknadsmässiga konkurrensen ur spel) tillåtet. Undersök varför till exempel USA arbetade hårt för att få bort dessa från marknaden.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *