Kriget kommer – men först reklam

Skulle Sverige ha hamnat i krig hade reklamen varit en integrerad del av krigsansträngningen. Reklamen utgjorde under det svenska psykologiska försvarets första tjugo år, från 1954 till 1974, också en viktig del av verksamheten. Civila reklambyråer ställde trots att ersättning inte utgick även i fredstid villigt upp med personal för verksamheten.

Relaterad läsning: Sofia Gumaelius – the first lady of the press

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad hade det ekonomiska försvaret för funktion under Kalla kriget?
 2. Vad var syftet med det psykologiska försvaret?
 3. Vilket år övertog Styrelsen för psykologiskt försvar ansvaret för det psykologiska försvaret?
 4. Ungefär hur många arbetade på Statens upplysningscentral?
 5. Varför organiserade man om försvarets reklamverksamhet?
 6. Vilka fördelar fanns det för reklambyråerna som bidrog till det psykologiska försvaret?
 7. Vad kallades den stora försvarsövningen 1971?
 8. Hur var kvalitén på den producerade reklamen?
 9. Varför drog man ner på försvarets reklamverksamhet i slutet av 1960-talet?

Diskussion

 • Vilka företag och industrier tror ni är viktigast för att samhället ska fungera i tider av kris eller krig?

Fördjupning

 • Undersök hur det är idag, har försvarsmakten någon reklamverksamhet längre?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *