Krigstid blev konsumentmakt

I början av 1940-talet präglade världskriget all livsmedelshandel i Sverige. Det var hård ransonering av varor och drivmedel och förutsättningarna för dagligvaruhandeln liknade inte alls det vi ser i dag. Det viktigaste var att över huvud taget skaffa fram varor. Det gällde att hjälpas åt när tiderna var svåra.

Relaterad läsning: Handla mat på nätet, Från fabrik till butik, Kicki Theander var först med hemleverans av matkassar, Linas Matkasse sätter middagen på bordet, Kvinnan bakom allt, Märket på rutan – garanterar valutan

Centralt innehåll

 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Hur påverkades livsmedelshandeln i Sverige under andra världskriget?
 2. Vilka nya konsumtionstrender präglades 1950-talet av?
 3. Vad ställde det för krav?
 4. Vilken slags revolution uppstod inom inköp och distribution?
 5. Vad blev ett måste på 1960-talet?
 6. Vilket krav har ICA på sig som inga andra på marknaden har?
 7. Vad är ICA-idén?

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande/ Samhällskunskap

 • För den stora majoriteten av ICA-kunderna blev näthandel av matvaror möjligt runt 2015, men det fanns faktiskt de som började nätshoppa redan i slutet av 90-talet. Den första e-butiken hade större delen av logistiken klar för e-handel då, men problemet var att inte många kunder hade bredband 2000. Undersök hur ICA-handlare gjorde det möjligt för kunden att börja handla mat på nätet.

Fördjupning Teknik/ Branschkunskap inom handel och administration/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap

 • Bilar som kör ut varor från fabrik till butik, och särskilt kyltransporter, är ett ämne som sällan berörs. Vi bad därför en expert från Tekniska museet berätta om de första svenska last- och kylbilarna. Undersök hur varorna levererades från fabrik till butik.

En av de första riktiga frysbilarna kom år 1955. Denna tillhörde Eolbolaget, en del av ICA. Ur ICAs bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Samhällskunskap/ Historia/ Företagshistoria

 • Läs om bildandet av ICA och hur Eol, Hakon, SV och Nordsvenska Köpmanna kämpade för gemensamt och fritt ägande under den första delen av 1900-talet. Vad var Hakon Swensons grundidé och vision?

Utan företagets grundare Hakon Swenson och hans visioner är det svårt att tänka sig ett ICA. Hakon Swenson med följe på resa. Fotot taget någon gång under 1945.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap och företagande/ Entreprenörskap

 • Den som tittar i arkiven över vilka som genom tiderna har varit livs­medelshandlare hittar nästan bara män. Och visst var det kanske män­nen som stod som ägare, men att driva handelsbod på den här tiden var en familjeangelägenhet – fru, barn, föräldrar och andra släktingar stod också på tjänstelistan. Men det finns faktiskt kvinnliga pionjärer inom livsmedelshandeln. Undersök hur Hildur Burman bar sig åt när hon drog i gång sin butik redan 1916 och nappade på att bli en del av Ha­konbolaget när den möjligheten uppenbarade sig.

Beredskapstider. Under andra världskriget togs alla värnpliktiga män ut i beredskapstjänst och många kvinnor tog över rodret i handelsbodarna.

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Entreprenörskap/ Företagsekonomi/ Branschkunskap inom handel och administration

 • Redan i oktober 2007 grundades Middagsfrid som var först i världen med konceptet hemleverans av färdigplanerade matkassar. Ta reda på vem som stod bakom denna revolutionerande affärsidé.
 • Linas matkasse har satt middagen på bordet sedan 2008 – undersök vilka faktorer som ligger till grund för företagets framgång.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *