Kvinnan bakom bemanningsföretaget Manpower

Sveriges första bemanningsföretag grundades 1953 av Ulla Murman. Då hette det Stockholms Stenografservice, idag heter det Manpower. Hon lade därmed grunden för en helt ny anställningsform på svensk arbetsmarknad – men dömdes också flera gånger i domstol för att hon bröt mot då gällande lagstiftning. Idag är bemanningsföretag en naturlig del av svensk arbetsmarknad.

Relaterad läsning: Kvinnors näringsfrihetSkråväsendet avskaffas 1846, Johan August Gripenstedts återkomst – Näringsfrihetens tid, Chrisitna Wahlström, Mama Mia (1988)Christina Wahlström – barnmorskan som ville förändra, Annika Högström, Läkarjouren (1989), Jessica Löfström, ExpanderaMera (2000), Kvinnors företagandeDe vågade, vann och visade vägenKarolina Widerström utvecklade den svenska välfärden

Relaterad film: Filmen om Ulla Murman

Instuderingsfrågor

 1. Vilket tips fick Ulla Murman av sin syster?
 2. Hur startade Ulla och hennes kollega Märta Riper sin verksamhet?
 3. Vilka storföretag blev de första kunderna?
 4. Vilka var verksamhetens medarbetare?
 5. Hur kom det sig att Ulla och Märta började att skicka för att arbeta ute hos kunderna?
 6. På vilket sätt bröt Ulla Murman mot lagen och vad inträffade år 1955?
 7. Hur länge pågick rättsprocessen och hur gick det för verksamheten under denna tid?
 8. Vad ansågs år 1969 och varför?
 9. Hur motarbetades verksamheten av den mansdominerade arbetsmarknaden?
 10. Vilken uppfattning hade Stockholms handelskammare om skrivbyråerna?
 11. Vilket straff gav Högsta Domstolen Ulla Murman?
 12. Vilka behövde komiskt nog Ullas hjälp dagen därpå?

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi 

Dagens bemanningsföretag: 

 • I dag finns det flera bemanningsföretag i vårt samhälle med samma mål: att erbjuda ”Rätt person på rätt plats”. Undersök hur marknaden ser ut för bemanningsföretag idag. Undersök även hur könsfördelningen ser ut på olika arbetsmarknader i dag (välj minst 2 st. områden) jämfört med den som rådde under 1920 – till 1940-talet.

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande

Källor ur arkivet:

 • Tillsammans med Mediabruket har Centrum för Näringslivshistoria samproducerat Entreprenörerna, en tv-serie i sex delar. I programmen möter vi svenska kvinnor som varit framgångsrika och banbrytande företagare inom olika branscher, från 1880-tal till 1980-tal. Se delen om Ulla Murmans ihärdiga kamp och entreprenöriella resa.

Kvinnorättskämpen Sophie Adlersparre:

 • År 1864, samma år som Näringsfrihetsreformen klubbades igenom startade Sophie Adlersparre en renskrivningsbyrå i Stockholm som utförde kontorsarbete och översättningar åt företag. Byrån fungerade som en platsförmedling där de mest lämpade erbjöds arbete och enbart kvinnor anställdes. Ta reda på vilka gärningar Sophie Adlersparre utförde.

Hon byggde upp ett av Sveriges största bemanningsbolag i byggbranschen:

Jessica Löfström, 2020. Bildkälla: TT

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *