Kvinnliga företagare

I de flesta skildringar av den svenska ekonomiska historien är det männen som dominerar. Ändå har det funnits hundratusentals kvinnor runt om i Sverige som med framgång har drivit företag. Men deras historia är till stor del okänd och oskriven.

Relaterad läsning: Kompetens, kraft och kreativitet, De vågade, vann och visade vägen, Kvinnors företagande

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken var den vanligaste typen av företag fram till slutet av 1800-talet?
 2. Ge några exempel på den typ av företag som kvinnor kunde äga och driva?
 3. Varför ökade det kvinnliga företagandet under Stormaktstiden?
 4. När infördes näringsfriheten?
 5. Vilket år fick även gifta kvinnor bli myndiga?
 6. Vilket år fick kvinnor bli domare?

Diskussion

 • Varför tror ni att andelen kvinnliga företagare är färre än sina manliga motsvarigheter?
 • Tror ni att det finns någon skillnad i hur manliga och kvinnliga företagare behandlas och i så fall vad består denna skillnad i?

Fördjupning Entreprenörskap/ Företagsekonomi 

 • Undersök vad lagen om näringsfrihet innebar för företagen och företagarna i Sverige?

Fördjupning Historia

 • Välj två företagare från listan, förslagsvis en före år 1800 och en efter år 1800 och undersök vilken typ av företag de startade samt hur det gick för dessa företag. Är det rent av så att de finns kvar än i dag?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *