Kvinnliga handlare trots förbud

Kvinnors möjligheter att självständigt utöva olika yrken och näringar var fram till mitten av 1800-talet mycket begränsade.

Relaterad läsning: Kvinnliga uppfinnare, Kvinnliga företagare, De vågade, vann och visade vägen

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

  1. Vilka kvinnor kunde få rätt att bedriva handel före 1864?
  2. Vad fick Sverige 1864?
  3. När upphörde förmyndarskapet över gifta kvinnor?
  4. Vem var först med att tillverka och sälja polkagrisar i Sverige?
  5. Vilket år grundades Svensk Tenn?

Diskussion

  • Varför tror ni att männen generellt sätt var så rädda för konkurrens från kvinnliga handlare?

Fördjupning

  • Undersök vad den så kallade näringsfriheten 1864 innebar för det svenska företagandet?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *