Kvinnliga taxiförare

”Fruntimren kommer att få det svårt med fyllona. Men annars går det nog bra.” Med de orden välkomnades de första kvinnliga taxichaufförerna i Stockholm 1956.

Relaterad läsning: Margit Claesson – den första kvinnliga bussföraren

Centralt innehåll

 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. (Historia 2a)
 • Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån ett regionalt eller lokalt perspektiv. (Historia 3)

Instuderingsfrågor

 1. Varför öppnades taxiyrket upp för kvinnor?
 2. Hur mycket tjänade en taxichaufför per arbetspass vid denna tid?
 3. Vilka krav ställdes på taxichaufförerna?
 4. Åt vilket företag hade Henny Thörngren arbetat med innan taxichaufför?
 5. Vad kallades de kvinnliga taxichaufförerna?
 6. Vilken symbol hade taxichaufförerna på sina knappar under 60-talet?
 7. Vad heter Taxi Stockholms kvinnliga stödförening?

Diskussion

 • Varför tror ni att det dröjde ända fram till 1956 innan Stockholm fick sina första kvinnliga taxichaufförer?

Fördjupning

 • De senaste åren har andelen kvinnliga taxichaufförer sjunkit drastiskt, undersök varför och hur branschen arbetar för att få in fler kvinnor i taxiyrket.

Fördjupning Historia

 • Titta på andra yrkesgrupper, förslagsvis prästyrket, advokat eller läkare (som är lätta att undersöka) och ta reda på när den första kvinnan började arbeta inom det yrket. Fortsätt sedan med att undersöka hur fördelningen inom yrket ser ut idag.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *