Kvinnorna i handeln

Kvinnors möjligheter att självständigt utöva olika yrken och näringar var fram till mitten av 1800-talet mycket begränsade.

För vidare fördjupning läs även: Kvinnan bakom allt, De vågade, vann och visade vägen, Nöd och lust gjorde kvinnor till företagare, Wilhelmina Skogh – hotelldrottning på Grand Hôtel och Amalia Eriksson – Polkagrisens upphovskvinna

Se även filmklippet om Amalia Eriksson här

Centralt innehåll:

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel jämställdhet. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b)
  • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

  1. Hur var kvinnors möjligheter att självständigt utöva olika yrken innan mitten av 1800-talet?
  2. Vad berodde detta på?
  3. Vad inträffade år 1864 och 1864?
  4. Hur såg situationen ut för gifta kvinnor?
  5. Varför har oftast kvinnornas insatser inom familjeföretag blivit bortglömda?
  6. Nämn några framgångsrika handelskvinnor och hur de satt sina spår i handelns historia.

Fördjupning

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *