Kvinnans intåg till tjänstemannasektorn

Industrialiseringen förändrade de borgerliga skiktens försörjningsmönster. Genom olika reformer vidgades näringsfriheten, utbildningsvägarna och försörjningsmöjligheterna.

Kvinnan bakom allt, De vågade, vann och visade vägen, Nöd och lust gjorde kvinnor till företagare, Wilhelmina Skogh – hotelldrottning på Grand Hôtel och Amalia Eriksson – Polkagrisens upphovskvinna

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel jämställdhet. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. (Historia 2a)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad innebar det stora genombrottet år 1919?
 2. Hur började industrialismen sätta sina spår i slutet på 1800-talet?
 3. Vad behövdes i samband med detta?
 4. Varför ansågs kvinnans ekonomiska behov vara mindre än mannens?
 5. Hur såg anställningsförhållandena ut för kvinnor under mellankrigstiden och varför?
 6. Varför var telefonyrket ett mycket eftertraktat yrke i början på förra sekelskiftet?

Diskussion

 • Diskutera hur rimliga och ”naturliga” skälen var för kvinnor att ha en lägre lönenivå än männen. Hur ser det ut i Sverige i dag – vilka skäl grundar man kvinnors lön på och ser verkligheten ut och varför?

Fördjupning

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *