Kvinnors entreprenörskap då och nu

”Carl Jonas Love Almqvists roman ’Det går an’ från 1839 är en plädering för kvinnans rätt att vara myndig, för näringsfrihet, och mot äktenskapet som institution.”

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel jämställdhet.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolknings-utveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad innebar det att som kvinna leva under skråväsendets tid?
 2. Varför väckte Almqvists roman stor debatt och hur påverkades hans karriär av den?
 3. Vilka formella hinder fanns det för kvinnliga entreprenörer innan mitten av 1800-talet?
 4. Vad brukade kvinnliga företagare kallas?
 5. Vem var Wilhelmina Skogh? Ge exempel på hennes innovation.
 6. Vilken typ av ledare var Augusta Posse? Ge exempel på den arbetspolitiken hon förde.
 7. Ge ett exempel på döttrar på frammarschen som fått ta över familjeföretaget. Hur gick det till?
 8. Varför ansågs Hanna Lindmark en ovanlig företagare?
 9. Ge exempel på hur man tidigare har haft en tendens att förminska framgångsrika kvinnor.
 10. Vad gjorde många kvinnor under decennierna kring sekelskiftet 1900? Varför?

Fördjupning

Läs om glasmästardottern som tog över familjeföretaget eller om hur kvinnor hindrades att göra karriär inom offentliga sektorn.

 1. Carl Jonas Love Almqvists roman ” Det går an” (1839).
 2. Ingegärd Gärde Widemar ”Hatt och huva” (1945)

För vidare fördjupning läs om hotellentreprenören Wilhelmina Skoghs innovativa företagstänk: Lektionsmaterial: Wilhelmina Skogh – Hotelldrottning på Grand Hôtel

Dela med dig av dina tankar