Kvinnors entreprenörskap då och nu

”Carl Jonas Love Almqvists roman ’Det går an’ från 1839 är en plädering för kvinnans rätt att vara myndig, för näringsfrihet, och mot äktenskapet som institution.”

Relaterad läsning: Kvinnors företagande, Wilhelmina Skogh – Hotelldrottning på Grand Hôtel, Pionjären som blåste nytt liv i svensk turismindustri, Kvinnors entreprenörskap och jämställdhetsamyten

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel jämställdhet.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolknings-utveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. (Svenska 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad innebar det att som kvinna leva under skråväsendets tid?
 2. Varför väckte Almqvists roman stor debatt och hur påverkades hans karriär av den?
 3. Vilka formella hinder fanns det för kvinnliga entreprenörer innan mitten av 1800-talet?
 4. Vad brukade kvinnliga företagare kallas?
 5. Vem var Wilhelmina Skogh? Ge exempel på hennes innovation.
 6. Vilken typ av ledare var Augusta Posse? Ge exempel på den arbetspolitiken hon förde.
 7. Ge ett exempel på döttrar på frammarschen som fått ta över familjeföretaget. Hur gick det till?
 8. Varför ansågs Hanna Lindmark en ovanlig företagare?
 9. Ge exempel på hur man tidigare har haft en tendens att förminska framgångsrika kvinnor.
 10. Vad gjorde många kvinnor under decennierna kring sekelskiftet 1900? Varför?

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Företagsekonomi/ Historia/ Svenska

Hotelldrottningen:

 • Den banbrytande hotellentreprenören Wilhelmina Skogh hade innovativa företagstänk Vilket gjorde att hon fick erbjudandet att vara hotelldirektör på anrika Grand Hôtel i början på 1900-talet. Undersök hur Wilhelmina lyfte Grand Hôtel.
 • Undersök även vilka under hon gjorde för den svenska turistindustrin.

Kvinnors entreprenörskap inom skönlitteraturen:

 • Läs om glasmästardottern som tog över familjeföretaget eller om hur kvinnor hindrades att göra karriär inom offentliga sektorn.
 1. Carl Jonas Love Almqvists roman ” Det går an” (1839).
 2. Ingegärd Gärde Widemar ”Hatt och huva” (1945)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *