Kvinnors företagande

Var är de kvinnliga entreprenörerna och företagsledarna, frågade sig Centrum för Näringslivshistoria och anordnade därför ett seminarium för att belysa frågan.

Relaterad läsning: Sofia GumaeliusKvinnor som företagare på 1800-talet

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

  1. Vad menas med nödvändighetsstyrt företagande?
  2. Vilken typ av företag startade Sofia Gumaelius?
  3. I vilka länder har Svenska lantchips tillverkning?
  4. Vad kan man utläsa av breven mellan Hilda och Lars Magnus Ericsson?
  5. Vilka var målen med Margaretaskolan?

Diskussion

  • I texten talas det om vikten av att ha ett stort och fungerande nätverk. På vilket sätt kan ett stort nätverk av vänner, kollegor och betydelsefulla personer hjälpa en företagare framåt?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *