Kvinnors företagande på 1800-talet

Många kvinnor startade egna företag i slutet av 1800-talet. Sveriges första annonsbyrå och flera skolor hörde till dessa. Ofta fick verksamheten namn efter grundarna. Gumaelius och Whitlock är goda exempel.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vad syftade mycket av kvinnornas utbildning till fram till mitten av 1800-talet?
 2. Vad ledde medelklassens ökade inkomster till?
 3. Varför blev Stockholm centrum för de kvinnliga företagarna?
 4. Vilken typ av företag startade Sofia Gumaelius?
 5. Vilket år startades Det Högre Kvinnliga seminariet?
 6. Vem fick stå för flickornas utbildning efter folkskolan?
 7. Vilket år fick kvinnor rätt att studera på universitet?
 8. Vilket år blev det tillåtet för kvinnor att äga företag?

Diskussion

 • Varför tror ni att det var lättare för kvinnor att komma in på Stockholms högskola än på universiteten i Uppsala och Lund?
 • Andelen företag som startades av kvinnor 2014 var ungefär 34%. Varför tror ni att det fortfarande är fler män än kvinnor som startar företag?

Fördjupning Företagsekonomi / Entreprenörskap

Fördjupning Historia

 • Undersök hur den svenska skolan utvecklades från början av 1800-talet och fram till idag. När anser ni att vi fick ett modernt skolsystem i Sverige, motivera era svar.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *