Näringsfrihet i nöd och lust

Stockholm är överbefolkat, smutsigt och fattigt i början av 1800-talet. Hög dödlighet slår hårt mot männen, och kvinnorna får nu tillträde till arbetsmarknaden på ett annat sätt än tidigare. En boom som bidrar till att de så småningom också får näringsfrihet.

Relaterad läsning: Kvinnor entreprenörskap och jämställdhetsmyten, De vågade, vann och visade vägen

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Varför kan inte systrarna Hellgren driva eget efter sin faders plötsliga bortgång?
 2. Vad ser situationen ut för Anna Lena Hellgren år 1817?
 3. Vilka möjligheter för kvinnor finns att hitta i Stockholm? Varför?
 4. Vad satte kung Karl Johan stopp för?
 5. Hur kunde en kvinna försörja sig under 1600- och 1700-talen?
 6. Vilken generation kvinnor tillhör systrarna Hellgren?
 7. Vad händer när Aurora Hellgren fyller 22 år? Varför?
 8. Vad var ett kommissionskontor?

Fördjupning Historia

Skråväsendet:

 • Undersök hur det kunde se ut för kvinnor under skråväldets dagar.

Fördjupning Företagsekonomi/ Historia

Kvinnor på arbetsmarknaden:

 • Jämför hur kvinnor försörjde sig på 1600–talet med hur det ser ut idag. Finns det typiska kvinnoyrken från förr som fortfarande hittas i vårt samhälle idag?
 • Ge en muntlig presentation: Retorik – Kvinnans rätt till företagande

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *