Landsbygdens elektrifiering

Genom ett intensivt upplysnings- och informationsarbete från bland annat Vattenfall elektrifierades den svenska landsbygden. Men det var lokala distributionsföreningar som tog det ekonomiska ansvaret för utbyggnaden.

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

  1. Varför vill inte Vattenfall ta ansvaret för utbyggnaden av elektricitet på landsbygden?
  2. Vad stod förkortningen FERA för?
  3. På vilka sätt visade Vattenfall upp sina idéer om framtidens jordbruk?
  4. Ungefär hur många svenskar bodde på landsbygden under 1930-talet?
  5. När var elektrifieringen av Sverige slutförd?

Diskussion

  • På vilka sätt tror ni att lantbrukarnas arbets- och livsmiljö påverkades när deras gårdar fick el?

Fördjupning

  • Jämför elektrifieringen av Sverige i början av 1900-talet med dagens utbyggnad av bredband. Vilka har ansvar för att landsbygden ska få bredband?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *