Lanthandelns historia

I gamla tider fick man endast bedriva handel i städerna, men 1846 blev det tillåtet att öppna affärer på landsbygden. Lanthandlar växte nu upp som svampar ur jorden, och även de minsta byar fick en handelsbod.

För vidare fördjupning läs även: Handel på öppen yta, Om synen på handelEn revolution utan motstånd, EPA- Ett varuhus för alla och ICA – besluten som gjorde Ica störst.

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)

Instuderingsfrågor 

 1. Hur långt bakåt i tiden sträcker sig ”Carlssons” anor?
 2. Vilken marknad satsade Johan Carlsson på?
 3. När ersattes handeln över disk till ett snabbköp?
 4. Vilka verksamheter har pågått under butikens växande tak?
 5. Vad började man erbjuda år 1929 och varför?
 6. Vad är det som gör att ”Carlssons” fortfarande känns som en gammaldags lanthandel?
 7. Hur såg kraven för kötthantering ut år 2001 jämfört med tidigare år?
 8. Vad innebar kontobok, hur länge fanns den med och varför försvann den?

 Diskussion

 • Vad anser du om tjänsten ”butiksbuss? Finns det någon motsvarighet till denna tjänst i dag?
 • Vad innebär egentligen handlarnas säljfilosofi: ”Vi ägnar oss inte åt utförsäljning. Saker kommer igen förr eller senare – allt går att sälja om man väntar tillräckligt länge”?
 • Förklara vad ”i sann lanthandelstil” innebär.
 • Hur kommer det sig att lanthandeln ökade i storlek?

Fördjupning

 • Ta reda på hur lanthandeln sett ut i området där du bor. Hur har utvecklingen sett ut?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *