Lastbilens historia

Bilar som kör ut varor från fabrik till butik, och särskilt kyltransporter, är ett ämne som sällan berörs. Vi bad därför en expert från Tekniska museet berätta om de första svenska last- och kylbilarna.

Relaterad läsning: The Coolest Thing – Så blev Frigoscandia världsledande, Lastpallen som revolutionerade världen, Den tidiga svenska bilhistorien

Centralt innehåll:

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka såg bilens stora värde kring förra seklet?
 2. Vilket svenskt företag var först ut med en lastbilstur?
 3. Vilka ägde ”Bullerbussen” och vad var dess funktion?
 4. Varför föredrog man nu bilen över häst och vagn?
 5. Vilka svenska bilfabriker byggdes mellan år 1902 och 1905?
 6. Vilken stor utländsk konkurrent kom kring 1923?
 7. Hur kunde fiskhandlarna transportera sina varor?
 8. När kom de första frysboxarna till Sverige?

Fördjupning Teknik/ Historia

Ett av de mest framgångsrika avsnitten i svensk kylteknisk industrihistoria står Frigoscandia Equipment i Helsingborg för. Ta reda på vilken avgörande roll företaget spelade 1960-talet och framåt när den globala djupfrysningsindustrin utvecklades.

Fördjupning Teknik/ Entreprenörskap och företagande

Pionjärtiden i svensk bilism präglas av tveksamhet till de glada försök som ändå gjordes. Först efter 1918 började vägtransporterna motoriseras i större omfattning. Undersök den tidiga svenska bilhistorien.

Fördjupning Marknadsföring

Se på Findus reklamfilm ”Frysmannen”. Syftet med reklaminslaget var att ”ta ett grepp om myterna och höja kunskapen om djupfrysta livsmedel”. Undersök hur mycket näring det egentligen finns i djupfryst mat.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *