Lastpallens historia

Det globala transportsystemet är handelns eget blodomlopp, idag snabbare och mer effektivt än någonsin. Bakom det ligger en transportteknisk revolution. Den är föga uppmärksammad, trots att utvecklingen möjliggjort svenska världssuccéer som H&M och IKEA. Allt startade med ett världskrig och en grovt tillyxad lastpall.

Centralt innehåll

 • Logistikens betydelse för samhället samt den inverkan på människor och miljö som olika transportslag och logistiklösningar för med sig. (Lageradministration och terminallogistik)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Hur mycket större är världshandeln idag jämfört med mellankrigstiden?
 2. Vilka mått har en SJ-pall?
 3. Vem uppfann SJ-pallen?
 4. Vem kallades in för att lösa den amerikanska arméns logistikproblem under Andra världskriget?
 5. Ungefär hur många ton fartyg byggde USA per månad som mest under kriget?
 6. Vad kallades varven dessa Libertyfartyg byggdes på?
 7. Vilka två företag var drivande i arbetet med att ta fram bättre rutiner för logistik i Sverige?
 8. Vem startade företaget Consafe?

Diskussion

 • Vilka fördelar finns det med standardiserade system för transporter?
 • Tänk er ”ta självlagret” på ett IKEA-varuhus, hade det systemet varit möjligt utan SJ (Europa)-pallen?

Fördjupning Transport/Ekonomi

 • Undersök hur dagens storföretag arbetar med logistik, vad innebär till exempel begreppet ”just in time”.

Fördjupning Historia

 • I artikeln nämns den svenska varvsindustrin och att den i princip försvann under 1970- och 80-talen. Undersök och redovisa några anledningar till att Sveriges varvsindustri utplånades.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *