Ledande hotell- och restaurangföretagaren

Läs om Halländska Judith Karlander, den ledande hotell- och restaurangföretagaren i Göteborg med många hundra anställda.

För vidare fördjupning läs även: De vågade, vann och visade vägen, Nöd och lust gjorde kvinnor till företagare och Wilhelmina Skogh – hotelldrottning på Grand Hôtel

Centralt innehåll:

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. (Historia 2a)
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad debuterade Judith Karlander som i Borås?
 2. Hur kunde Judith köpa sin första restaurang?
 3. Vad inträffade år 1923?
 4. Vad var Palace och varför blev det en given plats att besöka?
 5. Vilka var Judiths styrkor?
 6. Vad inträffade år 1938?
 7. Varför lades Palace Hotel ner under mitten av 1960-talet?

Diskussion

 • Judith Karlander sörjdes djupt av sin trogna personalstyrka när hon avled 1944. Diskutera kring hur man skapar varaktiga relationer med sina anställda. Vad har det för betydelse för ett företags affärsutveckling och vilken typ av ledare anser du att man ska vara? Motivera dina svar.

Fördjupning

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *