Ledarskapshistoria genom tiderna

Om ledarskapshistoria från Babylonien och antika Grekland till Sverige under jordbrukssamhället och industrialiseringen fram till 2000-talet.

Centralt innehåll

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Företagets roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet (Företagsekonomi 2)
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering. (Entreprenörskap och företagande)
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)

Instuderingsfrågor

 1. Hur anser Iskomakos att man ska leda arbetet på en stor arbetsplats?
 2. Varför var Kyros en förebild?
 3. Vad innebär rollen som brukspatron?
 4. Hur var Eva Ekeblads matriarkaliska ledarskap?
 5. Vad innebar skiftet mellan jordbrukssamhälle till industrisamhälle i Sverige?
 6. Vilka för- och nackdelar hade industrin?
 7. Hur kunde man hitta förebilder under det stora industriella genombrottet i Sverige?
 8. Vad gjorde Fredrik Berg för sina arbetare?
 9. Hur var det nya sättet att leda de stora företagen enligt Frederick W. Taylor?
 10. Hur kunde man studera och planera kontorsarbete enligt Henri Fayol?
 11. På vilket sett motiverades arbetaren till att intressera sig för sitt enkla arbete?
 12. Vad innebar den anti-auktoritära kultur som växte fram på 1960-talet?
 13. Varför gick det inte att genomföra 2000-talets affärsprocesser med 1900-talets ledarskapsmodeller och 1800-talets människosyn?
 14. Vilka nya former av organisationer och ledarskap söker man i dag?

Diskussion

 • Hur tänkte Fredrik Berg (1847 – 1907) när han motarbetade fackföreningen? Vad anser ni om detta tillvägagångssätt? Skulle ni ha gjort detsamma?
 • Vad tror ni menas med ”In the past man has been first; in the future the system must be first”?

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi

 • Hur skulle du leda ditt företag? Ta reda på vilka olika ledarstilar det finns (välj max 3 st.). Vilken stil passar bäst in på dig?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *