Lefve friheten! Litteraturen och tidsandan 1830 – 1860

”Poeterne, som nu gråta så mycket för enskild räkning, skola låta tvätta sina näsdukar, för att med dem – rene – börja avtorka mänsklighetens tårar”. Carl Jonas Love Almqvist, 1839

Centrala mål

 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.
 • Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser till och med 1900-talets populärkultur.
 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.

Instuderingsfrågor

 1. Varför vill inte Carl Jonas Love Almqvists romankaraktär Sara Viderbäck gifta sig?
 2. Varför har Almqvists kallats för Sveriges modernaste man?
 3. Hur mottogs Almqvists roman Det går an?
 4. Vilka politiska banor beskrev författarna Almqvist, Geijer och Tegnér?
 5. Vad menade Geijer med ”Må skalden göra sig hemmastadd i dessa jättelika sagors underbara värld”
 6. Vad blev effekterna av den hotande ”pauperismen”?
 7. Hur förklarade Almqvist vad frihet var?
 8. Hur var Fredrika Bremers liberalism och kvinnosyn?
 9. Hur beskrev man Almqvist?
 10. Vad gjorde Lars Johan Hierta för Näringsfriheten?
 11. Vem var Wendela Hebbe?
 12. Varför var Bremer en ”farlig konkurrent” till Almqvist?
 13. Vem var Emilie Flygare-Carlén?

Fördjupning

 1. Jämför Liberalismen i kulturen nu och förut – vilka skillnader/likheter finner man?
 2. Lektionsmaterial: De vågade, vann och visade vägen.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *