Leksakshistoria

Leksakshistorien är en spegelbild av den svenska företagshistorien, präglad av småskaligt entreprenörskap, inspiration och intryck från andra länder. Den svenska leksaksindustrins historia rymmer några större och välkända tillverkare, men också en lång rad mindre tillverkare med begränsade sortiment eller enstaka leksaker. Många företag har dessutom varit aktiva endast under några år.

Relaterad läsning: Brio, Dalahästen, Swedwatch – Fair Trade rapport

Instuderingsfrågor

 1. Hur länge har leksaker funnits?
 2. När föddes leksaksindustrin och vad var orsaken till detta?
 3. När började man massproducera leksaker?
 4. Vilket land var ledande inom leksakstillverkning?
 5. Varför tog Storbritannien över ledningen?
 6. När tillverkades de första figurerna i Sverige?
 7. Vilka historiska figurer fanns i Tenngjuteriet Mars sortiment?
 8. Vad fanns i Ljungby mellan 1900 – 1920?
 9. Vad tillverkades mest?
 10. På vilket sätt påverkades den svenska leksakstillverkningen under andra världskriget?

Diskussion

 • Leksakstillverkningen har vuxit i flera länder och på senare tid även i Asien, framförallt i länder som Kina och Japan. Diskutera kring hur dagens leksakstillverkning i utlandet kan påverka den hållbara utvecklingen.

Bildkälla: Swedwatch.com

Fördjupning Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Historia

 • På 50-talet kom allt fler av de svenska leksakerna att ersättas av importerade leksaker, framförallt av lågavlönade länder. Undersök hur den svenska leksaksindustrin arbetar med hållbar utveckling i dag.
 • Hur ser det ut för mindre kända svenska leksakstillverkare i dag? Ta reda på hur det ser ut för en av leksakstillverkarna nämnda i listan i slutet på artikeln: De tog leken på allvar.

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar.
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *