ASEA och hemmafruarna

På ASEA organiserade sig fruarna till chefer och högre tjänstemän tidigt i en förening. Under flera år hade de en egen spalt i interntidningen. Men när de började kräva att makarna skulle hjälpa till med städningen där hemma blev det för kontroversiellt.

Centralt innehåll:

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv. (Historia 1a2)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Hur och varför blev ASEA-fruarna en del av företaget?
 2. Vad skrev Maj-Britt Dahlby om och vad uppmanade hon sina läsare att göra?
 3. Vilka exempel skriver Nelly Renborg i sina inlägg?
 4. Hur bemöttes dessa artiklar av männen i koncernen?
 5. Varför väckte Monica Olséns artikel uppståndelse och vad var Olséns slutsats?
 6. Vad hävdade de olika insändarna som kommenterade på Olséns debattartikel?
 7. Varför var det möjligt för ASEA-fruarna att framföra sin åsikt om företaget?

Diskussion

Diskutera kring Monica Olséns artikel:

 • Varför tror du att artikel kom att kallas ”Fru Olséns brandfackla”.
 • Håller du med om Olséns uppmaning till den svenska mannen? Varför?
 • Skulle Maria Olsén anses som ”den farliga frun” idag?

Diskutera kring om frågorna Maj-Britt Dahlby ställde sig är aktuella i Sverige än idag:

 • Var är den kvinnliga debatten idag? Jämför tiden då artikeln skrevs med idag.

Fördjupning

 • Skriv en artikel till tidningen och förklara varför du anser att ämnet är viktigt eller irrelevant med dagens mått mätt. Motivera och stöd dina argument.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *