Butikskedjan Indiska

Matilda Strömberg Hamilton var äventyraren som 1901 startade Indiska utställningen som sedan blev butikskedjan Indiska. Men hon var också kvinnokämpen och missionären som föreläste för svenskarna om kvinnors situation i Orienten.

Relaterad läsning: Indiska Magasinet

Relaterad film: History Marketing – Så arbetar Indiska med sin historia

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  (Historia 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Intern och extern marknadskommunikation. (Marknadsföring)
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)

Instuderingsfrågor

 1. Varför och hur var unga Mathilda Strömbergs framtid utstakad?
 2. Hur såg Mathilda på kvinnans ställning i Orienten och hur uppmärksammade hon detta?
 3. Vad startade Mathilda 1901 och vad var syftet?
 4. Vilka varor importerades?
 5. Hur gick det för företaget under första världskriget?

Diskussion

 • Det är inte många som känner till Mathilda Strömberg Hamiltons historia. Varför tror ni att Mathilda är bortglömd i dag?

Fördjupning Marknadsföring/ Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Företagsekonomi/ Design

History marketing – Så arbetar Indiska med sin historia:

 • På History Marketing Summit 2019 berättade Karin Lindahl, vd på Indiska, om hur hon vågade ta steget och hur hon ser på historiens styrka (och belastning) när hon med sitt team utvecklar dagens Indiska. Se hennes anförande nedan och besvara frågorna:
 1. Vem grundade Indiska?
 2. Varför beskrivs grundaren som excentrisk?
 3. När köptes företaget upp och av vilka?
 4. Vad var de tidiga med?
 5. Vad inkluderades i sortimentet under 1970-talet?
 6. Vad innebar Indiska expansionsresa?
 7. Vad drabbades Indiska av under 2010-talet?
 8. Vad efterfrågade kunden och hur bemötte Indiska det hela?
 9. Hur kan vd Karin Lindahl se förbi krisen i detaljhandeln och hävda sig på marknaden?
 10. Vad tyckte kunderna om Indiska enligt en marknadsundersökning som gjordes 2018?
 11. Vad var det kunderna inte berättade under denna marknadsundersökning?
 12. Hur är Indiska autentisk sitt arv när det gäller produktionen av produkterna?
 13. Hur använder Indiska sin historia idag?
 • Som managementkonsult hjälpte Karin Lindahl den krisdrabbade klädkedjan Indiska. Det slutade med att hon köpte företaget. Där andra såg ett gammalt företag på fallrepet såg hon styrkan i en lång historia. Fundera på vad dagens företag kan tjäna på att använda sin egen historia i marknadsföringen.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Branschkunskap inom handel och administration

Familjeägda Indiska Magasinet:

 • Indiska Magasinet var ett familjeägt detaljhandelsföretag men på 1950-talet köptes butiken upp av entreprenören Åke Thambert. Undersök hur han lyckades köpa Indiska Utställningen.

Åke Thambert (t.h.) med marockansk kompanjon och dottern till Indiskas dåvarande ägare. Bildkälla: Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *