Butikskedjan Indiska

Matilda Strömberg Hamilton var äventyraren som 1901 startade Indiska utställningen som sedan blev butikskedjan Indiska. Men hon var också kvinnokämpen och missionären som föreläste för svenskarna om kvinnors situation i Orienten.

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Varför och hur var unga Mathilda Strömbergs framtid utstakad?
 2. Hur såg Mathilda på kvinnans ställning i Orienten och hur uppmärksammade hon detta?
 3. Vad startade Mathilda 1901 och vad var syftet?
 4. Vilka varor importerades till affären?
 5. Hur gick det för företaget under första Världskriget?

Diskussion

 • Varför är Mathilda bortglömd idag?

Fördjupning

 • Ta reda på hur man som svenskt företag kan tänkas samarbeta med fabriker och mellanhänder från andra länder för att få hem en beställning. Hur kan ett hållbart samarbete se ut? Vad bör man tänka på?
 • Ta reda på hur Indiska gör idag när de importerar varor från utlandet. Vad har de för avtal med fabrikerna? Tänker man hållbart? Hur arbetar t.ex. Indiska med hållbar utveckling i jämförelse med H&M?

Dela med dig av dina tankar