Färgfirman Beckers

”Det finns inga färgbutiker i Sverige.” Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus.

Relaterad läsning: Beckers satte färg på Kina, Sjukvårdsprodukter från Beckers, Invandrarna som byggde Sverige, Apoteket blir Monopolföretag, Liljeholmen – Stockholms första industriförstad, Folkhemmets förebild

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)

 Instuderingsfrågor

 1. Vad inträffade i Sverige det året Carl Wilhelm Beckers kommer hit?
 2. Vad inträffade år 1868?
 3. Vilka förutsättningar för det med sig?
 4. Vad hade man för sortiment till en början?
 5. Vilka konkurrerade man med? Varför?
 6. Vad är Firma Wilh. Becker först med i Sverige?
 7. Varför kom AB Wilh. Beckers att kallas för ”tjuvapotek” och vad inträffar år 1913?
 8. Hur upplever färgfirman första världskriget som en positiv period?
 9. Vad bildas under denna tid? Och hur går det i praktiken?
 10. Vad innebar rationaliseringen?
 11. Hur ser reklamkampanjerna ut under 1950-talet? Varför? Vad innebär det för firman?
 12. Vad gör Ulf G. Lidén för företaget på 70-talet? Vad får det för konsekvenser?
 13. Vad var EEG och Efta?
 14. Hur ser marknaden ut för Beckers idag?

 Diskussion

 • Diskutera hur ni tror att man bär sig åt för att ”vara där kunderna finns” både nationellt och globalt.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi/ Historia

Beckers satte färg på Kina:

 • År 1842 avslutades det första opiumkriget och Storbritannien tilltvingade sig Hong Kong som koloni. När Beckers 140 år senare började treva sig in på den kinesiska marknaden var Hong Kong den naturliga vägen in. I dag är Hong Kong åter kinesisk mark och Beckers närvaro i Kina självklar med flera stora produktionsanläggningar. Undersök hur Beckers har upplevt företagskulturen i Kina.

Svensk färg i Kina. Bilden är dock tagen före Beckers engagemang och föreställer i stället den svenska designutställningen i Peking 1976. Svensk Forms historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi

Apoteksmonopolet upphävs:

 • Plåster från Beckers är ingenting vi är vana vid idag men under tidigt 1900-tal tillverkade man även sjukvårdsprodukter. Undersök mer om apoteksstriden som rådde i början på 1900-talet.

AB Wilh. Beckers historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi/ Ledarskap och organisation

Stockholms första industriförstad:

 • År 1902 tog Wilhelm Becker över ett stort fabriksområde i Liljeholmen och började tillverka färg i dess lokaler. Det var just på Liljeholmen som Lars Johan Hierta startade sin stearinfabrik och Nobel började tillverka dynamit. Härifrån kom släplinorna till Andrées luftballong, hemligheten bakom Dagens Nyheters framgångar och mycket annat. Undersök Liljeholmens industrihistoria.

Från fabrik till folkhem:

 • När Sverige industrialiserades övertog Liljeholmens Stearinfabrik det äldre bondesamhällets sätt att organisera relationerna mellan människorna. Det ”lilla” hushållet omvandlades till det ”stora” samtidigt som de sociala relationerna anpassades till det framväxande industrisamhällets behov. Ta reda på företagskulturen på Liljeholmens Stearinfabrik.

Liljeholmens stearinfabrik.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *