Färgfirman Beckers – 150 färgstarka år

”Det finns inga färgbutiker i Sverige.” Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus.

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

 Instuderingsfrågor

 1. Vad inträffade i Sverige det året Carl Wilhelm Beckers kommer hit?
 2. Vad inträffade år 1868?
 3. Vilka förutsättningar för det med sig?
 4. Vad hade man för sortiment till en början?
 5. Vilka konkurrerade man med? Varför?
 6. Vad är Firma Wilh. Becker först med i Sverige?
 7. Varför kom AB Wilh. Beckers att kallas för ”tjuvapotek” och vad inträffar år 1913?
 8. Hur upplever färgfirman första världskriget som en positiv period?
 9. Vad bildas under denna tid? Och hur går det i praktiken?
 10. Vad innebar rationaliseringen?
 11. Hur ser reklamkampanjerna ut under 1950-talet? Varför? Vad innebär det för firman?
 12. Vad gör Ulf G. Lidén för företaget på 70-talet? Vad får det för konsekvenser?
 13. Vad var EEG och Efta?
 14. Hur ser marknaden ut för Beckers idag?

 Diskussion

 • Vad anser ni är en bra företagsledare? Vad bör man tänka på?
 • Hur bär man sig åt för att ”vara där kunderna finns” både nationellt och globalt?

Dela med dig av dina tankar