Leveransbojkott – ett trubbigt vapen

Före 1960-talet har vid flera tillfällen nya handelsföretag bekämpats med leveransbojkott. Det lustiga är att metoden aldrig lyckats.

Centralt innehåll

  • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
  • Leverantörsrelationer och metoder för att finna och bedöma olika leverantörer nationellt. (Inköp 1)

Instuderingsfrågor

  1. Ge några exempel på företag som utsatts för leveransbojkott.
  2. Hur löste KF problemet med bojkotten av margarin?
  3. Vilket år startar IKEA?
  4. I vilken bil blev Ingvar Kamprad insmugglad på en mässa?
  5. Vilka var Hemköps två grundidéer?

Diskussion

  • Varför tror ni att företag ibland utsätter nya företag inom samma bransch för bojkott?
  • Varför tror ni att leveransbojkott nästan aldrig fungerar?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *