Levi’s – en slitstark klassiker

År 1873 vallfärdade arbetare till den amerikanska västkusten i jakten på lycka och framgång och de behövde byxor som klarade äventyret. Levi Strauss och Jacob Davis kombinerade därför kvalitetsdenim med nitförstärkningar och skapade det allra första paret blåjeans: Levi’s® 501® Original.

Relaterat material: History Marketing: Så arbetar Levi’s med sin historia, Örjan Andersson – grundaren av Weekday och Cheap Monday

Poddavsnitt: Företagsamma Stockholm: Weekday

Instuderingsfrågor

Del 1 – Arbete

 1. Vad tog Levi Strauss och Jacob Davis patent på?
 2. Vad hände år 1915?
 3. Vad innebär en ”red line selvedge”?

Del 2 – Stil

 1. Hur påverkade westernfilmerna modet?
 2. Vad inträffade år 1934?

Del 3 – Uppror

 1. Varför blev Levi’s förbjudna i många amerikanska skolor?
 2. Hur påverkade Levi’s 1960-talet?
 3. På vilket sätt var blåjeansen rebelliska?

Diskussion

Hur mycket påverkar modet vårt samhälle?

 • Hur mycket kunde ni om jeansens historia innan ni såg filmklippet ovan? Diskutera och ge andra exempel på hur modet har påverkat politiken och utmanat våra samhällsstrukturer.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap Företagsekonomi/ Design/ Engelska

Levi’s gör revolt:

Foto ur Levi Strauss & Co:s arkiv.

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Design

Hur Levi’s arbetar med sin historia:

https://www.youtube.com/watch?v=7DK7RsSt1Q0

Fördjupning Historia/ Design/ Företagsekonomi

Levi’s företagsarkiv:

 • Utforska Levi’s arkiv med Levi’s företagshistoriker Tracey Panek. Där finns världens bästa samling av vintage Levi’s denim bevarad och även världens äldsta Levi´s 501:or.

Fördjupning Företagsekonomi/ Design/ Entreprenörskap/ Entreprenörskap och företagande

Den svenska jeansmarknaden:

 • Örjan Andersson är känd som grundaren till klädbutiken Weekday och Cheap Monday, jeansmärket som tog Sverige med storm i början av 2000-talet. Undersök hur Örjan grundande och drev sitt företag.

Örjan Andersson. Foto: David Magnusson/SVD/TT

Centralt innehåll

 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage. (Engelska 5)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Intern och extern marknadskommunikation. (Marknadsföring)
 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion. (Design 2)
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. (Historia 2b – kultur)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1b)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *