Lilla familjeföretaget Kinnarps blev en internationell gigant

I juli 1942 köper Jarl och Evy Andersson, ett nygift par i 25-årsåldern, en snickerifabrik i den lilla orten Kinnarp utanför Falköping. Fabriken är fullt utrustad med maskiner och allt. Men det är ett konkursbo, och chanserna för de nya ägarna att lyckas bättre än de förra är inte stora. Idag är Kinnarps trots det en internationell gigant inom kontorsmöbler.

Relaterad läsning: Halsfluss kunde ha blivit slutet för Kinnarps, Kinnarps hållbarhetsrapport, Den dolda designhistorien 

Relaterad film: History Marketing: Så arbetar Kinnarps med sin historia, Möbelföretaget Kinnarps, Kinnarps talar skolmiljö med lärare

Instuderingsfrågor

 1. Hur beskriver Sibylla Jacobsson sina föräldrar?
 2. Hur mådde Sverige i början av 1900-talet?
 3. Vad visste Evy och Jarl Andersson om att driva eget år 1942?
 4. Varför bestämde de sig för att driva en snickerifabrik?
 5. Hur var det att driva verksamheten fram till år 1946?
 6. Vad inträffar efter det?
 7. Vad bestämde sig familjen för år 1947?
 8. Hur kom Kinnarps att tappa över 60 procent av sin omsättning?
 9. Vad blev räddningen för företaget?
 10. Vilken miljövänlig metod lever kvar än idag?

Diskussion

Kan den fysiska miljön påverka inlärningen?

 • Anders Larsson har ända sedan han kom till Kinnarps 2012 haft skolmiljön i fokus. Idag är han konceptansvarig för Next Education. Förklaringen till det är ett genuint intresse för skolan och vad den står för – ”eleverna som går där är vår framtid”, säger han. Bra lärmiljöer skapar de som vågar utmana helheten och skruva på pedagogiken tillsammans med den fysiska miljön, enligt Anders, en insikt som stärktes ytterligare i samtalet kring lärmiljö. Se samtalet nedan och diskutera vilken roll ni tror att den fysiska miljön har och hur den kan påverka vår inlärning i klassrummet.

Fördjupning Företagsekonomi/ Historia/ Marknadsföring/ Entreprenörskap /och företagande/ Ledarskap och organisation

Så arbetar dagens Kinnarp med sin historia:

 • Evy och Jarl Andersson grundade kontorsmöbel­före­taget Kinnarps 1942. Ta del av när Sibylla Jacobsson, deras dotter och bolagets styrelseordförande, berättade på History Marketing Summit 2019 hur arvet görs aktuellt och inspirerande för dagens 2 300 anställda.

Kinnarps hållbarhetstänk:

 • På Kinnaps hemsida berättar möbelföretaget att de skapar hållbara lösningar på riktigt och att det är något de har ägnat sig åt varje dag ända sedan starten 1942. Det betyder att företaget fokuserar på att skapa faktisk nytta, för deras kunder och för miljön. Undersök Kinnarps hållbarhetstänk samt hållbarhetsrapport – ”The Better Effect” och ta del av hur de varje år sammanfattar sina insatser och redovisar både långsiktiga och kortsiktiga mål.

SKärmdump: kinnarps.se

Centralt innehåll:

 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används. (Design 2)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *