Ljusa idéer – om svenska snillen och deras innovationer

Vilken betydelse har uppfinnare för samhällets utveckling? Och stämmer myten om uppfinnaren som en egensinnig och inbunden särling? I ljusa idéer träffar vi Baltzar von Platen, Gustaf Dalén, Sven Wingquist, Jonas Wenström, Carl Edvard Johansson och Carl Munters – sex uppfinnare som kämpade mot både inre och yttre svårigheter och tävlade om att komma först i en tid där grunden till Sveriges välstånd och storindustri lades.

Relaterad läsning: Maskinerna blev epokgörande – Gustaf de Laval, King of Cool – Carl Munters

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning, ökat välstånd, mänskliga rättigheter och jämställdhet, (Historia 1a1
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning. (Historia 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Hur var synen på teknik och maskiner under Baltzar von Platens tid?
 2. Varför kallas Carl Edvard Johanssons arbete för ”trolleri”?
 3. Vad gör Johansson under sin vistelse i Tyskland?
 4. Varför är hans idé revolutionerande?
 5. Vilken relation hade Johansson till Ford?
 6. Vad var det för särdrag som utmärkte uppfinnare Sven Wingquist?
 7. Vilken var Wingquists banbrytande uppfinning? Hur marknadsförde han den? Varför?
 8. Ge exempel på varför Jonas Wenström kom att kallas för ”Den svenske Edison”?
 9. Vilket råd gav Gustav de Laval den unge Gustav Dalén?
 10. Vilken blir Daléns mest berömda uppfinning och vad var dess funktion?
 11. Vad står AGA för?
 12. Vilket pris tilldelas Dalén år 1912?
 13. Hur går Daléns favorit berättelse om den optimistiska och pessimistiska grodan?
 14. Varför anses Baltzar von Platen vara ett geni?
 15. Varför blev von Platen ofta kuggad/underkänd i skolan?
 16. Vilken uppfinning trodde Carl Munters far på? Varför?
 17. Vilken blir von Platen och Munters examensarbete? Varför anses den vara genial?
 18. Hur kom Axel Wenner-Gren att vara betydande i von Platens och Munters framgång?

Diskussion 

 • Vad anser ni är skillnaden mellan en uppfinnare och en entreprenör? Kan man vara både duktig uppfinnare och en framgångsrik entreprenör? Vad tar filmen upp?
 • Diskutera genusperspektivet. Varför är det bara män i filmen?
 • Hur såg samhället ut när de sex uppfinnarna i filmen medverkade? Hur har samhället förändrats sedan början av 1900-talet?

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Teknik

 •  Hitta information kring några av de kvinnliga uppfinnare eller kvinnliga entreprenörer från valfri tidsperiod.
 • Undersök några nutida innovationer. Ta reda på om det kommit några uppfinningar eller innovativa idéer under de senaste åren som fått stor betydelse inom ett område.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *