LKAB och gruvstrejken

Den konflikt som brukar lyftas fram som startskottet på det konfliktfyllda 1970-talet är gruvstrejken vid LKAB i Kiruna, Svappavaara och Malmberget som bröt ut i december 1969.

Relaterad läsning: Gruvorna i norr under efterkrigstidenKiruna – en industrihistorisk pärla i ödemarken

Centralt innehåll

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering. (Entreprenörskap och företagande)
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Varför gick hamnarbetare i Göteborg ut i vild strejk 1969?
 2. Vad var konfliktorsaken?
 3. Vad utlöste kommande strejker?
 4. Varför fick gruvstrejken vid LKAB stor uppmärksamhet i massmedia?
 5. Hur genomfördes rationaliseringarna?
 6. Vilka frågor återkommer när gruvstrejken analyseras?
 7. Vad påpekade många att det statliga ägandet bidrog till?
 8. Vilka var de direkta effekterna av strejken vid LKAB?

Diskussion 

 • Tycker ni att det är rätt att staten äger företag som till exempel LKAB? Motivera era svar.
 • Kiruna är ju helt beroende av LKAB och gruvdriften för att överleva som stad, kan ni komma på andra städer i Sverige som är så tätt sammankopplade med den lokala industrin?

Fördjupning Entreprenörskap & företagande/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap

 • Ett krav som ställdes efter strejken var att LKAB skulle lämna SAF, något som avvisades under förhandlingarna men som till slut skedde då regeringen beslutade om ett utträde ur arbetsgivarorganisationen. Ta reda på Svenska Arbetsgivarföreningens historia (SAF).
 • Gruvstrejken kan även symbolisera det allt mer vänsterradikala politiska klimat som infann sig efter studentrevolterna i bland annat Paris 1968, händelser som satte stort avtryck i hela den industriella västvärlden. Undersök Svenska Gruvindustriarbetare-förbundets historia.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *