LM Ericssons stadsdel

1940 flyttade LM Ericsson till en modern fabrik i Midsommarkransen. Runt den byggdes bostäder i funkisstil. LM-staden blev ett eget litet folkhem där LM Ericsson tog ett stort ansvar för kultur- och fritidsverksamheter och för den sociala servicen.

Relaterad läsning: Midsommarkransen – Taylorism som arkitektur, Liljeholmen – Stockholms första industriförstad, Mannen som skapade Barnängen, Cloetta – ett folkhem på marknadens villkor

Centralt innehåll

 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion. (Design 2)
 • Arkitektur- och samhällsbyggnadshistoria, både nationellt och internationellt.
 • Platsens förutsättningar, innefattande även den historiska och estetiska dimensionen, vid planering av nya byggnader. (Arkitektur – hus)
 • Historisk utveckling av inredning och utemiljöer.
 • Olika sorters rum, såväl inredningar som utemiljöer. (Arkitektur – rum)
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år flyttade Ericson till Midsommarkransen?
 2. Vad kallades bostadsområdet som byggds runt fabriken?
 3. Varför blev Ericsons nya fabrik så uppskattad?
 4. Vem ritade fabriken?
 5. Varför byggde man in stora glaspartier i fabriken?
 6. Vilka sjukdomar kunde man inte söka pengar för ur Ericsons sjukkassa?
 7. Varför upphörde den fria sjukvården för familjemedlemmar till anställda?
 8. Vilka typer av studier fanns tillgängliga för personalen?
 9. Vad gjorde det så kallade Intressekontoret?

Diskussion

 • Varför tror ni att Ericson var så måna om att personalen skulle ha det bra både på jobbet och på fritiden?
 • Hur skulle en fabrik för till exempel biltillverkning se ut om ni skulle rita den, vad är viktigt att tänka på?

Fördjupning Design/ Arkitektur

 • Undersök vilka idéer som ligger till grund för byggnation av dagens industrilokaler.
 • Leta upp några moderna industrilokaler i er närhet, hur upplever ni dem, hur tror ni det är att arbeta i dessa lokaler?
 • Se filmen Stockholm växer från 1955. Undersök hur huvudstaden byggts fram.

Fördjupning Ledarskap och organisation

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *