Lögner, sanningar och vetenskap i tidig reklam

En övning i hur man resonerar kring lögner, sanningar och vetenskap inom tidig reklam.

För vidare fördjupning läs även: Konsumentens rätt till källkritik, Han tog reklamrevolutionen till Sverige och ICA – Beslutet som ritade om den svenska matkartan

Centralt innehåll:

 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken reklam inspirerade svenskarna före första världskriget och vad resulterade det i?
 2. Hur var annonsbyråerna och dess annonser i början av 1900-talet?
 3. När och var lanserades ”truth in advertising”?
 4. Var kan vi hitta ICAs första reklamsatsningar? Hur marknadsförs varan?
 5. På vilket sätt uppfattar reklambranschen sig självt år 1937?
 6. Hur ser annonserna ut i slutet på 1920-talet?
 7. När och varför startade ICA en egen reklamavdelning?
 8. Vad blev reklambranschen tidigt medveten om?

 Diskussion

 • Diskutera meningen med begreppet ”truth in advertising” och om det är viktigt att följa det än idag. Motivera dina svar.
 • Diskutera kring hur och varför nordisk reklamkongress under år 1937 har slagordet ”Reklam tjänar samhället”. Håller du med om att samhället drar nytta av reklam? Ge exempel och motivera ditt svar.

 Fördjupning

 • Undersök vad vetenskapsförsäljningspsykologi innebär genom att välja mellan 1 – 2 st. reklamannonser och studera dessas utformning och effekt.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *