Louis de Geer

Hertig Karl (från 1604 kung Karl IX) försökte på olika sätt utveckla industrin i hertigdömet, framförallt gruvorna och metallindustrin. Därför engagerade han den från Antwerpen 1595 invandrade teknikern Willem de Besche (1573–1629).

Relaterad läsning: Från De Geer till Bonnier – invandrade handlareTio inflytelserika invandrare

Centralt innehåll

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket namn tog hertig Karl som sitt kunganamn?
 2. Från vilken stad kom Willem de Besche?
 3. Vad tillverkade man i ett dragverk?
 4. Vilka slott var han byggmästare för?
 5. På vilket sätt samarbetade de Besche och Louis de Geer?
 6. Vilket år kom de Geer till Sverige?

Diskussion

 • Varför tror ni att de Geer och de Besche valde att flytta till Sverige?

Fördjupning Historia

 • Undersök varför Sverige var i stort behov av en modernisering under 1600-talets första hälft och vad denna modernisering resulterade i (tips: titta på en karta över Sverige från 1600 och jämför med en från 1660-talet).

Fördjupning Företagsekonomi

 • Louis de Geer tillhörde den grupp av Valloner som kom till Sverige i början av 1600-talet. Undersök hur de förändrade den tidigmoderna svenska industrin och utvecklade den svenska metallhanteringen.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *