LRF och synen på EU

En vecka efter att riksdagen hade klubbat igenom avregleringen av det svenska jordbruket tog LRF ställning för ett svenskt medlemskap i EU. Genom kraftfull opinionsbildning kom lantbrukskooperationen att spela en viktig roll vid folkomröstningen 1994.

Relaterad läsning: Modigt spårbyte i ny tid, LRF och synen på miljö

Centralt innehåll

  • Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik. Den moderna nationalstatens utmaningar som en internationell aktör. (Internationella relationer)
  • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1b, 1a1)

Instuderingsfrågor

  1. Vad var det ovanliga med Kjell Olssons yrkande?
  2. Varför var LRF skeptiskt till att stödja det svenska medlemskapet i EU?
  3. Vad gjorde att LRF ändra ståndpunkt i frågan?
  4. Vilken kampanj drog LRF igång 1992?
  5. Vad hette Sveriges jordbruksminister vid den här tiden?
  6. På vilket sätt fick de svenska bönderna bidra till EU-avgiften?

Diskussion

  • Varför tror ni att LRF blev en så viktig del av opinionsarbetet inför EU-valet?

Fördjupning

  • Undersök samt redogör för huvudlinjerna i LRF:s hållning gentemot EU idag. Länktips: Så ser LRF på EU

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *