Luxtvålens skapare – en skicklig marknadsförare

Luxtvålen lanserades 1925, och redan från början lät man olika filmstjärnor göra reklam för den. 1929 kom Lux till Sverige och 1932 relanserades tvålen framgångsrikt i Sverige. Men historien om Lux började långt tidigare.

Relaterad läsning: Skönhetsindustrin – från moral till ideal, Mannen som skapade Barnängen, Fräschörens dyra hjälpmedel, Tvålfabriken i Malmö

Instuderingsfrågor

 1. Vilket var William Hesketh första jobb?
 2. Vad var ”three pound bars” och varför fanns det?
 3. Varför intresserade sig William för tvål?
 4. Vad var ”Sunlight” och varför valdes det namnet?
 5. Varför påbörjade William en egen tillverkning av sin produkt?
 6. Hur lockade han till sig nya konsumentgrupper?
 7. Vad startade William tillsammans med sin bror?
 8. Hur revolutionerade de marknaden?
 9. Vad hände med Lux-doften på 1960-talet?
 10. Vad arrangerades i EPA-varuhuset vid Sergels torg i Stockholm?

Diskussion

 • Vad anser ni om hur Luxtvålen har marknadsförts? Diskutera om dagens skönhetsideal och hur de skiljer sig från tidigare trender.
 • Hur tror ni att man som företag bäst löser en situation där leverantörer inte lever upp till förväntningarna.

Fördjupning Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap och företagande

Konsumentföretaget Unilever:

 • Unilever är ett holländsk-brittiskt transnationellt konsumentvaruföretag med huvudkontor i Rotterdam, Nederländerna och London, Storbritannien. Dess produkter inkluderar mat, dryck, rengöringsmedel och personliga hygienprodukter. Undersök hur många varumärken företaget äger i dag och vilken huvudingrediens dessa har gemensamt. Hitta även svaret på vem Paul Paulman (och vilka hans insatser) är.

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande/ Historia

Doves marknadsföring genom tiderna:

 • 1957 släppte Unilever i USA den syntetiska tvålen Dove, som var ovanligt mild och därför tilltalade kvinnor speciellt. På 1980-talet bestämde sig till sist internationella Unilever på att satsa på Dove även i Europa. Undersök hur Dove marknadsfört sina produkter och vilka/vad som stod i fokus i Dove-reklamen.
 • Ta reda på hur marknadsföringen av skönhetsartiklarna sett ut genom att jämföra Luxreklamen med Dove-reklamen nedan. Vilket fokus har Dove i sin marknadsföring?

Fördjupning Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Marknadsföring

Den banbrytande skönhetsindustrin:

 • Skönhetsindustrin började i blygsam skala med försäljning av produkter som ansågs stötande för moralen. I dag lägger konsumenter över hela världen 330 miljarder dollar på parfym, kosmetika och hudvårdsprodukter. Undersök hur branschen sett ut.

Bildkälla: Nordiska Kompaniets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Centralt innehåll

 • Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. (Samhällskunskap 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. (Entreprenörskap och företagande)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *