Makten över tillverkningen

I Sveriges för det mesta små och obetydliga städer fanns det intill 1800-talet olika typer av hantverkare. De allra minsta städerna hade kanske bara några enstaka skomakare, skräddare och tunnbindare. Men i de större städerna var antalet större och diversifieringen mera utvecklad: där kunde man rent av hitta guldsmeder, perukmakare och urmakare. Skråväsendet, ett tyskt regleringssystem, hade importerats till Sverige och på allvar börjat införas i Stockholm under 1400-talet.

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1b)
 • Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor. (Samhällskunskap 2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Handel och administration)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket var syftet med skråväsendet?
 2. Vad behövde man för att få bli hantverkare eller köpman i en stad?
 3. Vilka privilegier hade de hantverkare som fått burskap?
 4. Vilka fick rösta i de lokala stadsvalen?
 5.  Varför var det viktigt att begränsa antalet hantverkare i en stad?

Diskussion

 • Diskutera för- och nackdelar med skråväsendet.

Fördjupning Historia

 • Undersök hur maktförhållandena ändrades när skråväsendet avskaffades. Vad innebar det för samhället att vi fick näringsfrihet?

Fördjupning Samhällskunskap

 • De hantverkare och köpmän som hade burskap i en stad ägde ensamma rätten att rösta i de lokala valen. Undersök varför det gjordes en koppling mellan burskapet och rösträtten i städerna.

Fördjupning Företagsekonomi

 • När vi hade systemet med skråväsende fick stadens hantverkare och köpmän ta ett stort samhällsansvar i sina respektive städer. Hur ser det ut idag, har företagen samma ansvar eller har det skett en förändring?

Fördjupning Handel och administration

 • Skråväsendet skapade monopol på tillverkning och försäljning i städerna. Om man undantar handeln med alkohol är monopolen borttagna idag. Undersök hur villkoren för handel ändrades när monopolen avskaffades. Lyft fram för- och nackdelar både vad gäller villkoren för handlarna men även för konsumenterna.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *