Marabous organisation och ledarskap

AB Chokladfabriken Marabou grundades 1916 när den norske företagsledaren Johan Throne- Holst startade en svensk avknoppning till Norges ledande chokladproducent A/S Freia.  Det här är Marabous 100 års historia.

Relaterad läsning: Aladdin – Folkhemmets choklad, Neonskyltar, Designprinsen Sigvard Bernadotte, Kexet byggde en hel industri, Tio inflytelserika invandrare, Cloetta – ett folkhem på marknadens villkor, Mannen bakom Barnängen

Podd: Marabous historia

Relaterad film: History Marketing: Fazer

Centralt innehåll 

 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. (Historia 1a1, 1a2, 1b, 2a)
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
 • Yrkesetik i arbetet samt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
 • Tekniker för ergonomiskt och säkert utfört arbete i olika situationer, såväl i vardags- som i arbetslivet. Riskanalys och konsekvenser vid rätt respektive felaktig teknik.
 • Ergonomiska verktyg och annan teknisk utrustning, deras funktion och underhåll.
 • Arbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande. Hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan. (Ergonomi)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor

 1. När, var och vem startade Marabou?
 2. På vilket sätt gynnades chokladföretaget Freia av industrialismen?
 3. Varför bytte chokladföretaget namn väl i Sverige?
 4. Vilka motgångar stötte företaget på vid Sverigeetableringen?
 5. På vilket sätt investeras det inom den egna verksamheten?
 6. Hur lyckas man hålla sig ekonomisk flytande under krigsåren?
 7. Hur mådde företaget under rekordåren?
 8. Hur hjälper greve (f.d. prins) Sigvard Bernadotte Marabou?
 9. Vad händer med fabrikslokalen i Sundbyberg?
 10. Vad händer under år 1993 och 2012?
 11. Vilken var Marabous allra första produkt?
 12. Hur många artiklar hade man i sortimentet år 1939?
 13. Vilken produkt kom att rita om kartan på marknaden?

Diskussion

 • I dag ägs Marabou av amerikanska Mondelēz international Inc. Fundera på vilka andra stora svenska företag ni känner till som i dag är uppköpta av utländska företag. Diskutera hur det kommer sig att det blir så och om det kan finnas sätt att undvika det.

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ Marknadsföring/ Design

Marabous arkiv:

 • I filmklippet Från lyxvara till vardagsgodis – Historien om Marabou får du besöka oss på Centrum för Näringslivshistoria. Arkivarie Gustav Svensson, ansvarig för Marabous historiska arkiv som finns hos oss, visar arkivföremål ur detta fantastiska företag. Se klippet nedan och svara på frågorna:
 1. När startades bolaget Marabou?
 2. Hur marknadsfördes chokladen?
 3. Vad var Marabou tidiga med?
 4. Vilka ägde Marabou?
 5. Vad inträffade år 1939?
 6. Vad var det för teknik Marabou utvecklades på 1950-talet?
 7. Varför byttes logotypen på 1970-talet?

Fördjupning Ergonomi/ Historia/ Ledarskap och organisation/ Samhällskunskap

Ergonomi och arbetsmiljö:

 • Arbetsmiljöverket beskriver arbetsställning och belastning – Ergonomi som något som omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. När man gör ergonomiska förbättringar i verksamheten ska de beröra såväl arbetstagarnas förutsättningar som tekniska och organisatoriska förutsättningar. Undersök i arkivkällorna nedan hur nyanställda på Marabou 1961 skulle förhålla sig till verksamhetens arbetsfysiologiska riktlinjer.

Arbetsfysiologi: På en arbetsplats har de inte bara betydelse att man arbetar, utan också hur man arbetar. Framförallt har det stor inverkan på trivseln och för att undvikande av onödig trötthet i arbetet.
Att sitta rätt innebär att man har stolshöjden rätt anpassad efter arbetsområdets höjd, så att man kan arbeta med underarmen i rät vinkel i förhållande till överarmen.
Det innebär också, att man skall ha ett bra stöd för fötterna och att man skall sitta så rak i ryggen som möjligt. Genom detta undvikes överansträngning av rygg- och axelmuskler.
Att stå och gå rätt innebär bland annat att man bör ha stabila och bra skor.
Att lyfta rätt innebär, att man alltid, om det är möjligt, skall lyfta med böjda knän och rak rygg.
Att använda rätt arbetsmetod innebär, att man alltid skall sträva efter att lära sig den enklaste och bästa metoden för arbetets utförande. Ta var på förmäns, instruktörers och arbetskamratens goda råd. Det lönar sig.”  /Arkivkällor ur Marabous historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Marknadsföring/ Entreprenörskap/ Entreprenörskap och företagande/ Samhällskunskap

Reklamkuppen – Marabou Black:

 • Marabou höll hela svenska folket på helspänn dagar innan de skulle lansera sin nya smak Marabou Black 2013. Reklambyrån Forsman & Bodenfors hade anlitats och de lyckades få svenska schlager– och popartisten Tommy Nilsson med på tåget, som gick med på en total makeover under en vecka och att byta sitt namn till ”Black”. Allt var så klart en reklamkupp. Se filmklippet nedan, som skapade debatter och 300 tidningsartiklar samt det andra klippet som avslöjade sanningen bakom PR-kuppen och blev en av Marabous mest framgångsrika lanseringar någonsin.

Fördjupning Design/ Entreprenörskap och företagande/ Entreprenörskap/ Historia/ Marknadsföring

Designprinsen Bernadotte:

 • I slutet av 1960-talet förnyas varumärket och en ny logotyp tas fram av greve (f.d. prins) Sigvard Bernadotte. Sigvard föddes in i en sluten, traditionsbunden och patriarkalisk värld men valde att gå sin egen väg och bröt med allt det som han som svensk prins förväntades representera. Undersök hur han gick sin egen väg och blev designprinsen Sigvard Bernadotte.

”Prins, prins det är väl inte så märkvärdigt. Det har visserligen sina fördelar att vara den man är, men samtidigt kan man förbanna det öde som lät en födas till prins…” Detta står i en dagbok som en ung man skrev när han var nitton år i mars 1927. Ur Prins Sigvards dagbok. Foto: Jan Bengtsson.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Historia/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap

Organisation och ledarskap:

 • Marabou utmärkte sig som en progressiv arbetsplats där det lades stor vikt vid konst och estetiskt tilltalande miljöer såväl som vid socialt ansvarstagande gentemot de anställda och deras anhöriga. Jämför Chokladfabriken Cloettas och Barnängens sociala medvetenhet och ambition med Marabous. Vilka likheter finns mellan verksamheterna?

Cloettaflickorna dansar glatt på en affisch. Cloetta Sverige AB.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *