Margaretaskolans grundare

När Hanna öppnar sin första matservering i Östersund 1902 har hon redan sin affärsidé klar. Det är då hon lägger grunden till det som ska bli Hushållsskolan Margareta, en affärsidé som kommer att ge framgång i mer än sextio år.

Relaterad läsning: Kvinnors företagande, Kvinnor som företagare på 1800-talet, Kvinnliga företagare, Reformer som förändrade spelplanen, Hon gav engelskorna en rejäl utbildning, Anna Whitlock, Anna Whitlock bestred matfusket

Centralt innehåll

Ledarskap och organisation, Företagsekonomi 1, Företagsekonomi 2, Entreprenörskap och företagande, Entreprenörskap, Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, Samhällskunskap 1a2, Historia 1a1, Historia 1a2

Instuderingsfrågor

 1. Vad var Hannas geniala plan?
 2. Vad blev hon först med utan att vara medveten om det?
 3. På vilket sätt tar hon en ekonomisk risk?
 4. Vilka roller inom företaget hade Hanna och maken Axel Lindmark?
 5. Vilka kriser klarar sig företaget igenom?
 6. Vad är hennes strategier och lösningar under dessa perioder?
 7. Hur rekryteras medarbetarna och vad förväntas av dem?
 8. Vilka instanser kommer att ärva hennes förmögenhet och egendomar?
 9. Vad var Hannas förklaring till att hon klarade 1930-talets depression?

Diskussion

 • Diskutera hur ni uppfattar Hanna Lindmarks ledarskap. Hur hade ni styrt företaget? (Se filmen nedan för en djupare inblick i Hanna Lindmarks ledarskap och företagande)

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi

 • Undersök vilka lagar som förändrade kvinnans ställning i samhället. Vilka samhällsreformer har ökat kvinnors möjligheter att forma sitt eget liv och att påverka samhällsutvecklingen?
 • Många kvinnor startade egna företag i slutet av 1800-talet. Sveriges första annonsbyrå och flera skolor hörde till dessa. Ofta fick verksamheten namn efter grundarna. Gumaelius och Whitlock är goda exempel: Ta reda på vilka entreprenörer som banade vägen för kvinnors företagande.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ och företagande/ Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi

Anna Whitlock vid sitt skrivbord 1912. Bildkälla: Stockholms Stadsmuseum.

 • Förr var utbildning en sak bara för pojkar: inte förrän 1927 fick flickorna tillträde till läroverken. Men redan på 1800-talet startades flera skolor av kvinnliga entreprenörer. En av de mest betydelsefulla hette Martina Bergman Österberg: undersök hur Martina undervisade i England.

Tillspetsat. Kvinnliga fäktare i Hampstead Gymnasium, Storbritannien, cirka 1890. Källa: Ekerlids förlag.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *