Margit Claesson – Sveriges första kvinnliga bussföraren

Margit Claesson arbetade som konduktör i Stockholm på 1950-talet och fick en dag veta att några kvinnliga kompisar anmält sig till en bussförarutbildning. ”En ann är så god som en ann. Kan dom, kan jag”, tänkte hon och anmälde sig.

Relaterad läsning: Kvinnors företagande, De vågade, vann och visade vägen

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
  • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. (Historia 2a)

Instuderingsfrågor

  1. Vad arbetade Margit Claesson med för hon blev bussförare?
  2. Varför ville hon köra buss utan konduktör?
  3. Vad hette radiomannen som intervjuade Margit?
  4. Vilken tjänst fick Margit 1963?

Diskussion

  • Varför tror ni att det dröjde till 1958 innan Sverige fick sin första kvinnliga bussförare?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *