Marknadskonsolidering

Autopeden lanserades 1915. Drygt 100 år senare kom det stora genomslaget. Lady Norman i London använde sin i arbetet under första världskriget.

Relaterad läsning: Motorcyklar och blixtlås: svensk – amerikanska uppfinningar

Centralt innehåll

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. När lanserades autopeden?
 2. I vilka städer var autopeden en modefluga under denna tid?
 3. Vilka fördelar hade den?
 4. Vilka använde autopeden?
 5. Vad kallar vi autopeden i dag?

 Diskussion

 • I London är elsparcyklar endast tillåtna i Olympic Park eftersom de anses vara en trafikfara. Diskutera vilka regler och förhållningssätt som borde gälla för dagens elsparkcyklar.

 Fördjupning Företagsekonomi

Elsparkcyklar i Stockholm. Källa: Wikimedia Commons.

Fördjupning Företagsekonomi/ Teknik

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *