Martin Ekenberg

År 1900 tilldelades Martin Ekenberg det prestigefyllda Polhemspriset för ”undersökningar och experiment för att utröna möjligheten av en mekanisk fiskrensning”. Tio år senare avled han på Brixtonfängelset i England anklagad för mordförsök med en annan av sina många uppfinningar: världens första brevbomb.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år föddes Martin Ekenberg?
 2. Vilka projekt arbetade Ekenberg med hos Gustaf de Laval?
 3. Vad tyckte kollegorna om hans doktorsavhandling?
 4. Med vad ville Ekenberg ersätta ättika?
 5. Varför ville ingen använda silloljan?
 6. För vilken uppfinning fick han Polhemspriset?
 7. Hur gick det för Ekenbergs fiskprojekt?
 8. Vad tillverkade man med ”Exsickatorn”?
 9. Vad ansåg Karl Lundin om Ekenberg?
 10. När detonerade världens första brevbomb?
 11. Vilket år bosatte sig Ekenberg i London?
 12. Vilka försökte Ekenberg lägga över skulden för bomberna på?
 13. Hur tror man att Ekenberg dog?

Diskussion

 • Varför tror ni att Ekenberg misslyckades med att omsätta sina idéer till ekonomiskt gångbara företag?
 • Vad krävs för att ta en produkt från idé till försäljning?

Fördjupning Teknik / Historia

 • Ekenberg hade många bra idéer men misslyckades konstant med att omsätta idéerna till kommersiellt gångbara produkter. Däremot fanns det gott om svenska uppfinnare som lyckades med just detta och skapade det som kallas för ”snilleindustrierna”. Undersök själva begreppet snilleindustrier och resonera dig fram till varför Sverige med sin relativt sett lilla befolkningsmängd lyckades så bra.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *