Måttens mästare

Carl Edvard Johansson (1864–1943), föddes i Fellingsbro, Västmanland, och utvandrade som 18-åring till USA där han bland annat arbetade som sågverksarbetare.

Relaterat material: Ljusa idéer: Carl Edvard Johansson

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år återvände Carl Edvard Johansson till Sverige?
 2. I vilken stad slog han sig ner?
 3. Vad arbetade han med?
 4. Hur många mått kunde man få fram med hans måttsats?
 5. På vilket sätt påverkade hans uppfinning den amerikanska industrin?

Diskussion

 • Vad krävs för masstillverkning förutom ett gemensamt måttsystem?

Fördjupning Historia

 • Undersök hur tillverkning av till exempel kläder såg ut före masstillverkning i industrierna.

Fördjupning Teknik

 • Undersök det så kallade löpande bandet. På vilket sätt förändrades produktionen av bilar när detta infördes?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *