Max Factor – makeupens fader

Max Factor utvecklade sitt Pan cake-smink för filmduken men när det släpptes för kommersiellt bruk blev det deras mest framgångsrika produkt någonsin.

Relaterad läsning: Helena Rubenstein – I skönhetens tjänst, FACE Stockholm, Pyramiden som rasade, Från moral till ideal, Fräschörens dyra hjälpmedel

Relaterad film: Handelns historia: intervju med entreprenör Gun Nowak – FACE Stockholm

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)

Instuderingsfrågor

 1. Var och när föddes Maksymilian Faktorowicz?
 2. När kom han i kontakt med skönhetsindustrin?
 3. Vilka var hans första stamkunder?
 4. Varför emigrerade han till USA?
 5. Vad var hans roll inom filmindustrin?
 6. Varför funkade inte fetsminket som ändvänts innan?
 7. Vilken produkt blev räddningen?

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande / Entreprenörskap

 • Helena Rubinstein var den polska immigranten som genom sitt entreprenörskap och sin innovationsförmåga på egen hand lyckades bli multimiljonär på sin kosmetika. Ta reda på hur hon lyckades.

Fördjupning Historia/ Design/ Marknadsföring/ Företagsekonomi

 • Jämför kosmetikatrenden från 1500-talet fram tills idag. Vilka olika typer av trender finner du? Undersök även hur trenderna har sett ut t.ex. mellan könen, sexualitet, social bakgrund och generation. Finner du något typiskt för de olika målgrupperna?

Fördjupning Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande / Entreprenörskap/ Ledarskap och organisation

 • Undersök hur Gun Nowak grundade kosmetikaföretaget FACE Stockholm och blev en internationell succé samt hur det är att vara entreprenör.
 • Numera är Gun Nowaks dotter Martina Arfvidson VD för företaget. Undersök hur de driver företaget tillsammans.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *